Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Piątek 27.02.2015

zaawansowane

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Kartuzach


STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
 
83-300 KARTUZY
 
ul. Dworcowa 1
 
 
adres e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
  
Tel. 58 685-33-43, 58 681-00-32, 58 681-03-28
 
Fax. 58 681-36-43

NIP: 589-16-38-355
 
REGON: 191686450
 


 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY
 

Wydział Geodezji (z wyjątkiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami) oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska mieszczą się w budynku Urzędu Gminy w Kartuzach, przy ul. Gen. Hallera 1.

Wydział Geodezji - Referat Gospodarki Nieruchomościami mieszczą się przy ul. 3 Maja 2.

Wydział Komunikacji, Wydział Kultury i Promocji, Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Referat Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Referat Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26.


Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Konserwator Zabytków mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. 11 Listopada 7.

 

KONTAKTY
 


SEKRETARIAT STAROSTWA

Tel. 58 681-03-28, 58 685-33-43, 58 681-00-32
Fax. 58 681-36-43
E-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
Starosta Kartuski: starosta@kartuskipowiat.com.pl
Wicestarosta: wicestarosta@kartuskipowiat.com.pl
 
 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tel. 58 684-02-69, 58 684-01-39, 58 684-07-51
Fax. 58 684-07-51
E-mail: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl
 

WYDZIAŁ GEODEZJI

Tel. 58 681-28-25, 58 684-04-77, 58 684-01-50, 58 681-36-66, 58 681-39-52
Fax. 58 681-35-14

E-mail: geodezja@kartuskipowiat.com.pl

Strona wydziałowa: http://www.geodezja.kartuskipowiat.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (ul. 3 Maja 2/4)
Tel. 58 684 05 96, 691-331-337

E-mail: gospodarka@kartuskipowiat.pl

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  (ul. 3 Maja 2/3)

tel. 58 684 04 77, 603 229 225

E-mail: zud@kartuskipowiat.plWYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Tel. 58 685-34-57, 58 681-42-12
E-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Tel. 58 685-32-85, 58 685-32-12, 58 681-23-12
E-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI

Tel. 58 685-40-05, 58 681-25-40
E-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Tel. 58 681-07-15, 58 681-07-16
E-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY

Tel. 58 684-01-58, 58 685-30-17
Fax. 58 685-30-17
E-mail: finanse@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Tel. 58 681-34-73, 58 681-34-51
E-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI

Tel. 58 681-44-95
E-mail: edukacja@kartuskipowiat.com.pl


POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

Tel. 58 685-34-57, 58 681-42-12
E-mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl

 

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU POWIATU

Tel. 58 685-40-05 wew. 608, 505

E-mail: mateuszszulc@kartuskipowiat.pl

 

STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tel.  58 681-39-87 wew. 604

E-mail: zk@kartuskipowiat.pl

 

REFERAT OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Tel. 58 681-39-87 wew. 600, 601

Fax. 58 681-39-87 wew. 601

E-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

 

REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Tel. 58 681-39-87 wew. 607, 602, 603

Fax. 58 681-39-87 wew. 603

E-mail: przetargi@kartuskipowiat.pl

Wytworzył:
Kwidziński Tomasz
Udostępnił:
Tomasz Kwidziński
(2003-06-13 09:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Kwidziński
(2015-02-26 08:27:54)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1567917