Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Wtorek 31.03.2015

zaawansowane

Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Kartuzach


STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
 
83-300 KARTUZY
 
ul. Dworcowa 1
 
 
adres e-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
  
Tel. 58 685-33-43, 58 681-00-32, 58 681-03-28
 
Fax. 58 681-36-43

NIP: 589-16-38-355
 
REGON: 191686450
 


 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY 


 

KONTAKTY
 

SEKRETARIAT STAROSTWA
ul. Dworcowa 1
Tel. 58 681-03-28, 58 685-33-43, 58 681-00-32
Fax. 58 681-36-43
E-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl
Starosta Kartuski: starosta@kartuskipowiat.com.pl
Wicestarosta: wicestarosta@kartuskipowiat.com.pl
 
 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Hallera 1
Tel. 58 684-02-69, 58 684-01-39, 58 684-07-51
Fax. 58 684-07-51
E-mail: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl
 

WYDZIAŁ GEODEZJI

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Hallera 1

EWIDENCJA GRUNTÓW
ul. Hallera 1

Tel. 58 681-28-25, 58 684-04-77, 58 684-01-50, 58 681-36-66, 58 681-39-52
Fax. 58 681-35-14
E-mail: geodezja@kartuskipowiat.com.pl
Strona wydziałowa: http://www.geodezja.kartuskipowiat.pl

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (ul. 3 Maja 2/4)
Tel. 58 684 05 96, 691-331-337
E-mail: gospodarka@kartuskipowiat.pl

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  (ul. 3 Maja 2/3)
tel. 58 684 04 77, 603 229 225
E-mail: zud@kartuskipowiat.plWYDZIAŁ BUDOWNICTWA

REFERAT DS. POZWOLEŃ I ZGŁOSZEŃ INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
ul. 3 Maja 2/12
tel. 58 681 34 16

REFERAT DS POZWOLEŃ I ZGŁOSZEŃ INWESTYCJI KUBATUROWYCH
ul. 11 Listopada 7
Tel. 58 685-34-57, 58 681-42-12
E-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Gdańska 26
Tel. 58 685-32-85, 58 685-32-12, 58 681-23-12
E-mail: komunikacja@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI
ul. Gdańska 26
Tel. 58 685-40-05, 58 681-25-40
E-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl


POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Gdańska 26
Tel. 58 681-07-15, 58 681-07-16
E-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl


WYDZIAŁ FINANSOWY
ul. Dworcowa 1
Tel. 58 684-01-58, 58 685-30-17
Fax. 58 685-30-17
E-mail: finanse@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
ul. Dworcowa 1
Tel. 58 681-34-73, 58 681-34-51
E-mail: powiat@kartuskipowiat.com.pl


WYDZIAŁ EDUKACJI
ul. Dworcowa 1
Tel. 58 681-44-95
E-mail: edukacja@kartuskipowiat.com.pl


KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU KARTUSKIEGO
ul. 11 Listopada 7
Tel. 58 685-34-57, 58 681-42-12
E-mail: i.golembiowska@kartuskipowiat.pl

 

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU POWIATU
ul. Gdańska 26
Tel. 58 685-40-05 wew. 608, 505
E-mail: mateuszszulc@kartuskipowiat.pl

 

STANOWISKO PRACY DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Gdańska 26
Tel.  58 681-39-87 wew. 604
E-mail: zk@kartuskipowiat.pl

 

REFERAT OCHRONY ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ul. Gdańska 26
Tel. 58 681-39-87 wew. 600, 601
Fax. 58 681-39-87 wew. 601
E-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl

 

REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Gdańska 26
Tel. 58 681-39-87 wew. 607, 602, 603
Fax. 58 681-39-87 wew. 603
E-mail: przetargi@kartuskipowiat.pl

Wytworzył:
Kwidziński Tomasz
Udostępnił:
Tomasz Kwidziński
(2003-06-13 09:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Kwidziński
(2015-03-27 14:20:27)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1604192