☰ Menu
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Obowiązujący Program Współpracy na 2018 rok wraz ze zmianą z dnia 29 maja 2018 r.

W dniu 28 listopada 2017 r. Rada Powiatu Kartuskiego przyjęła Program Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W dniu 29 maja 2018 r. przyjęto zmianę do programu. Program wraz ze zmianą zamieszczamy poniżej.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU

 


Wyniki konsultacji społecznych zmian Programu Współpracy na 2018 rok

Poniżej zamieszczamy protokół z konsultacji społecznych zmian w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

PROJEKT UCHWAŁY


Konsultacje społeczne zmian Programu Współpracy na 2018 rok

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia: "wsparcie realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych”. W związku z tym zwiększa się także ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych z 365 000,00 zł na 465 000,00 zł, co oznacza przeznaczenie na realizację nowego zadania 100 000,00 zł. Państwa uwagi bądź propozycje zmian proszę zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 22 maja 2018 r.

PROJEKT UCHWAŁY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wyniki konsultacji społecznych

Poniżej zamieszczamy protokół z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

PROJEKT UCHWAŁY


Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mailowy: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 30 października 2017 r.

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

FORMULARZ KONSULTACYJNY


Programy Współpracy obowiązujące w latach 2014-2017

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2017 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK

UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Kuczkowska
(2013-10-10)
Udostępnił:
Aleksandra Kuczkowska
(2012-07-04 15:02:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Kuczkowska
(2018-06-05 15:45:36)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X