☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Niedziela 26.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interpelacje i zapytania radnych

Informacja na temat realizacji petycji wniesionej przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kartuskiego w sprawie przebudowy oraz modernizacji drogi powiatowej oznaczonej jako P1901G tzn. ul. Lotnicza w Rębiechowie.

Odpowiedź na interpelację pana Jerzego Grzegorzewskiego z dniu 29 listopada 2019r. w sprawie zwiększenia środków na remonty i przebudowę dróg powiatowych w budżecie na rok 2020 i lata następne

Odpowiedź na interpelację pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie  przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Chmielno-Wygoda Łączyńska na odcinku KKŻ Dulka-Lipowiec.

Odpowiedź na złożona interpelację nr 1/11/2019 Pana Andrzeja Bystronia z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zainstalowania doświetlenia przejść dla pieszych w innych miejscach na drogach zarządzanych przez powiat np. droga  Kartuzy-Mirachowo oznaczona jako P 1907G.

Odpowiedź na ponowny wniosek Pana Pawła Kowalewskiego z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej instrukcji dla pracowników wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kartuzach regulującej realizacje w trybie priorytetowym wszystkich wniosków i spraw kierowanych przez  jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy administracji publicznej.

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 28.11.2019r. w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach zarządzanych przez Powiat.

Interpelacja Pana Andrzeja Grzegorzewskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zwiększenia środków na remonty i przebudowę dróg powiatowych w budżecie na rok 2020 i lata następne w związku z licznymi wnioskami mieszkańców Gminy Chmielno.

Interpelacja Pana Andrzeja Grzegorzewskiego z dnia 27.11.2019r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Chmielno-Wygoda Łączyńska na odcinku KKŻ Dulka-Lipowiec.

Odpowiedź na wniosek ustny Pana Jerzego Ropla z dnia 25  października 2019r. w sprawie postawienia barierek ochronnych na drodze powiatowej nr 1908G w miejscowości Zawory.

Odpowiedź na wniosek ustny Pana Jerzego Ropla z dnia 25 października 2019r. w sprawie przeprowadzania częstszych kontroli na drodze powiatowej na odcinku od Chmielna do Ręboszewa.

Odpowiedź na wniosek ustny Pana Mirosława Żeromskiego złożony w dniu 27.09.2019r. w sprawie podjętych działań planistycznych dotyczących tzw. węzła w Miszewie.

Odpowiedź na wniosek Pani Ewy Gruczy oraz Pana Stanisława Smentocha z dnia 25 października 2019r. w sprawie przyspieszenia wycinki przydrożnych krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej  nr 1921G relacji Lemany-Sulęczyno. 

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 28 października 2019r. dot. szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia.

Odpowiedź na wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 25 października 2019r. dot.  podjęcia   wspólnych działań  samorządów powiatu kartuskiego w sprawie inwestycji budowy obwodnicy Kartuz.

Odpowiedzi na interpelację Pana Stanisława Smentocha nr 25/X/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie przemieszczającej się strefy choroby afrykańskiego pomoru świń.

Odpowiedź na interpelację Pani Ewy Gruczy oraz Pana Stanisław Smentocha z dnia 25.10.2019 w sprawie wsparcia finansowego inwestycji – budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzka (centrum Tuchlina) do miejscowego cmentarza

Interpelacja Pani Ewy Gruczy oraz Pana  Stanisława Smentocha z dnia 25.10.2019 w imieniu mieszkańców Tuchlina i okolic,  w sprawie wsparcia finansowego budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką (centrum Tuchlina) do miejscowego cmentarza. 

Wniosek Pani Ewy Gruczy oraz Pana  Stanisława Smentocha z dnia 25.10.2019  w sprawie wycięcia przydrożnych krzewów wzdłuż drogi powiatowej Lemany –Sulęczyno.

Informacja PINB z dnia 24.10.2019 dot. uzupełnienia pisma PINB w Kartuzach nr PINB.5151.47.2019.ZSz. z dnia 26.06.2019r. – w sprawie pisma nr 0.0003.15.2019.

Interpelacja Pana Stanisława Smentocha z dnia 25.X.2019 w sprawie zobowiązania kół łowieckich na terenie powiatu do znaczącej redukcji stanu liczebnego dzików na terenach dzierżawionych jako łowiska.

Wniosek ustny Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 27.09.2019 r. dotyczący obwodnicy metropolitalnej w węźle w Miszewie. 

Odpowiedź na złożony wniosek ustny na XIII sesji Rady Powiatu Kartuskiego Pana Andrzeja Bystronia, dot.wyjaśnienia dlaczego Gmina Żukowo przez dwa lata nie uzyskała pozwolenia na rozbudowę szkoły w Borkowie.

Odpowiedź na wniosek Pana Pawła Kowalewskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie wewnętrznej instrukcji dla pracowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa powiatowego w Kartuzach

Odpowiedź na Interpelację Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie spotkań nauczycieli promujących kaszubczyznę oraz w sprawie modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1901G ul. Lotnicza w Baninie.

Odpowiedź na Interpelację Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie plenerów twórców ludowych.

Odpowiedź na interpelację P. Andrzeja Bystrona w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogi powiatowej poprzez wycinkę drzew w Staniszewie

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie chodnika na lotniczej, plenerów twórców ludowych, spotkań nauczycieli regionalistów

Wniosek Pana Pawła Kowalewskiego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie wewnętrznej instrukcji dla pracowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa powiatowego w Kartuzach

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 19.09.2019 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej w Staniszewie oznaczonej jako P 1907G poprzez wycinkę 2-3 drzew.

Odpowiedź na ustny wniosek Pani Ewy Gruczy złoźony na posiedzeniu komisji w sprawie braku oznakowania poziomego na drodze Puzdrowo-Gowidlino.

Odpowiedź na złożony wniosek ustny na X sesji Rady Powiatu Kartuskiego Pani Mirosławy Lehman, dot. zagadnień jakie przyjęła Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna na rok 2019 oraz zakres w jakim został ujęty powiat kartuski w tych działaniach.

Odpowiedź na interpelacje Pana Andrzeja Bystronia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przebudowy, modernizacji drogi powiatowej ul. Lotnicza w Rębiechowie.

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przebudowy, modernizacji drogi powiatowej ul. Lotnicza w Rębiechowie.

Odpowiedź na interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 31.05.2019r. w sprawie aplikacji"mObywatel".

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 31.05.2019r. w sprawie aplikacji "mObywatel".

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 24.04.2019r. w sprawie terminu ogłoszenia przetargu na Obwodnicę Metropolitalną.

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga z dnia 29.05.2019r. w sprawie dokończenia budowy chodnika w miejscowości Kolonia.

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Jerzego Ropla z dnia 25.04.2019r. w sprawie możliwości płatności bezgotówkowej za pomocą urządzenia mobilnego za parkowanie samochodu w mieście Kartuzy.

Informacja PINB z dnia 26.06.2019r.  z przeprowadzenia postępowania kontrolnego byłej wieży ciśnień znajdującej się na ul. Kolejowej w Kartuzach.

Odpowiedź na wniosek z dnia 25.04.2019r. Pana Jerzego Ropla w sprawie przeprowadzenia kontroli byłej wieży ciśnień na ul. Kolejowej w Kartuzach.

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pani Mirosławy Lehman z dnia 25.04.2019r. w sprawie realizacji zadań w zakresie remontów dróg i ścieżek pieszo-rowerowych.

Odpowiedź na interpelacje Pani Mirosławy Lehman złożonej na VII sesji Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 Kwietnia 2019r. dotyczącej przyczyny wzrostu umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej w powiecie kartuskim.   

Odpowiedź na interpelację z dnia10.05.2019r. w sprawie wpływu z tytułu PIT i CIT za lata 2014 - 2018.

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 10.05.2019r. w sprawie dotyczącej m.in. wpływu z tytułu PIT i CIT za lata 2014 - 2018.

Odpowiedź na interpelacja Pana Andrzeja Bystronia w sprawie bezpieczeństwa na odcinku drogi pomiędzy Tokarami  a Miszewem oznaczonej jako 1416G.

Interpelacja Pana Andrzeja Bystronia z dnia 25.04.2019r. w sprawie bezpieczeństwa na odcinku drogi pomiędzy Tokarami  a Miszewem oznaczonej jako 1416G.

Odpowiedź na interpelacja Pana Mirosława Żeromskiego w sprawie planowanego remontu drogi powiatowej 1910G Miszewo-Banino-Rębiechowo.

Interpelacja Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 25.04.2019r. w sprawie planowanego remontu drogi powiatowej 1910G Miszewo-Banino-Rębiechowo.

Interpelacja Pana Bartłomieja Grossa z dnia 21.03.2019r.  ws. remontu mostu na drodze nr 1030G Niestępowo-Lniska.

Odpowiedź na interpelację Pana Jacka Miąskowskiego ws drogi powiatowej nr 1901G odcinek ul. Lotniczej

Interpelacja Pana Jacka Miąskowskiego z dnia 01.02.2019r. w sprawie naprawy chodnika na ulicy Lotniczej.

Dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Chmielno - Wygoda Łączyńska - interpelujący Jerzy Grzegorzewski

Odpowiedź na interpelacje Pana Jerzego Grzegorzewskiego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1918G Chmielno – Wygoda Łączyńska

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 28.01.2019 r. ws. przebudowy drogi powiatowej nr 1918G odcinek Chmielno KKŻ Dulka - Lipowiec

Odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1918G odcinek Chmielno KKŻ Dulka-Lipowiec

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Pleszek
(2018-11-26 12:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Przemysław Pleszek
(2019-12-17 09:16:54)
 
 
ilość odwiedzin: 4042942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X