☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Starostwo Powiatowe w Kartuzach

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Edukacji
ul. 3 Maja 2/13
tel. 535-005-521
tel. 535-474-258
edukacja@kartuskipowiat.pl

 

Zadania Wydziału Edukacji
 

1. Prowadzenie spraw kadrowych oraz organizacyjno – administracyjnych  dotyczących dyrektorów szkół i placówek powiatu:

-  przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły/placówki,

-  powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki,

-  odwołanie dyrektora szkoły/placówki ze stanowiska,
-   zlecenie dyrektorowi czynności zawodowych w okresie ferii szkolnych,
-   dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły,
-   wykonywanie postanowień dot. zastosowania kary dyscyplinarnej w stosunku do dyrektora szkoły,
-  zawieszenie dyrektora szkoły,
-   przyjmowanie wniosków dyrektora w sprawie sfinansowania doskonalenia nauczycieli,
-  informowanie o decyzji Zarządu w zakresie składników wynagrodzeń dla dyrektorów szkół/placówek,

-  opiniowanie w sprawie powierzenia przez dyrektora stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego,

-  stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły.


2. Sprawy nauczycieli szkół i placówek powiatu:
-   przyjmowanie wniosków o nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,

-  przyjmowanie wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – prowadzenie dokumentacji dot. awansu,
-  wyrażenie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole z urzędu lub na jego wniosek,
-  nałożenie na nauczyciela  obowiązku uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin pracy w innej szkole.


3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół/placówek.

4. Czynności dot. zakładania, likwidowania szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, tworzenia zespołów oraz przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły/placówki.

5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych i niepublicznych:
-  założenie szkoły publicznej przez podmiot inny niż jst,
-  wpisanie szkoły niepublicznej do powiatowej ewidencji szkół,
-  nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
-  wydawanie zaświadczenia o wpisie lub odmowie,
-  zmiany we wpisie do ewidencji,
-  udzielanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych na wniosek.


6. Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego oraz do innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

7. Udzielanie pomocy materialnej uzdolnionym uczniom i studentom powiatu.


8. Zawieranie porozumień z innymi jst w zakresie zadań nienależących do zadań własnych.

9.  Zawieranie porozumień ze szkołami wyższymi i kolegiami nauczycielskimi w sprawie organizowania praktyk nauczycielskich w szkołach/placówkach powiatu.

10. Prowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz przekazywanie i pozyskiwanie danych z bazy danych SIO.

11. Planowanie i opracowanie sieci szkół i placówek.

12. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty oraz instytucjami pracy w zakresie planowania kierunków kształcenia.

13. Współudział w tworzeniu budżetu.


14. Analiza budżetu placówek oświatowych i jego zgodności z organizacją placówek.

15. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach związanych z edukacją.

16. Przygotowanie informacji do przedstawienia organowi stanowiącemu o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za poprzedni rok szkolny.

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Wysocka
Udostępnił:
Sylwia Kryszewska
(2004-02-18 08:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Wysocka
(2019-10-07 09:10:20)
 
 
ilość odwiedzin: 3977983

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X