Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

WZÓR OFERTY

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Kozioł
(2019-06-14 14:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Kozioł
(2019-06-14 14:50:59)