Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

 

 

 

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Kozioł
(2019-06-14 14:29:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Kozioł
(2019-06-14 14:32:03)