Druki do konkursów - oferta, umowa, sprawozdanie

 

Wzory formularzy do ofert złożonych do konkursów przed 1 marca 2019 r. zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1300

Wzór zaktualizowanego kosztorysu

Wzór zaktualizowanego harmonogramu

Wzór zaktualizowanego opisu działań

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Nowe wzory formularzy obowiązują do ofert złożonych po 1 marca 2019 r. zgodne z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2057)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 

Sprawozdania, oferty i wszelkie pisma dotyczące realizacji zadań publicznych należy składać w kancelarii ogólnej lub w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy.