☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Finansowo-Księgowego


Funkcję Dyrektora Wydziału Finansowo sprawuje - Zofia Walkowiak - Skarbnik Powiatu

Telefon:

Tel. (58) 684-01-58, pokój 109.

Adres e-mail:

finanse@kartuskipowiat.com.pl

Siedziba:

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy

Wydział Finansowy nadzoruje Skarbnik Powiatu.

 

Do zakresu działania  WYDZIAŁU  FINANSOWEGO  należy całość spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Powiatu, obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz planowaniem i realizacją wpływów, a w szczególności:

1.      W zakresie budżetu:

      1) współdziałanie z innymi wydziałami oraz z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu powiatu,

      2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalania budźetu powiatu,

      3) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,

      4) prowadzenie rachunkowości budżetowej,

      5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,

      6) przygotowywanie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Powiatu lub Zarząd.

 

2.      W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 2) sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z realizacji zadań,

 3) zapewnienie obsługi finansowo - księgowej Starostwa Powiatowego,

 4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów niższego stopnia,

 5) sporządzanie list płac dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz dokonywanie obligatoryjnych rozliczeń publiczno - prawnych i rozrachunków z budżetami,

 6) prowadzenie obsługi kasowej,

 7) prowadzenie ewidencji mienia,

 8) prowadzenie dokumentacji Skarbu Państwa,

 9) prowadzenie windykacji należności.

 

3.      W zakresie nadzoru nad finansami i budżetem Powiatu:

1) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Powiatu,

2) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu oraz jednostek stanowiących powiatową administrację zespoloną,

3) inicjowanie kieruków prawidłowego działania jednostek kontrolowanych i doskonalenie efektywności kontroli.

 Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188