☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Geodezji

Sekretariat:

ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-28-25

fax (58) 681-35-14

e-mail: geodezja@kartuskipowiat.pl

 

link do strony Wydziału Geodezji http://geodezja.kartuskipowiat.pl

link do portalu mapowego https://kartuski.webewid.pl/

 

Geodeta Powiatowy Jolanta Soliwoda

e-mail: geodeta@kartuskipowiat.pl

 

 

Referat Ewidencja Gruntów i Budynków

Kierownik Referatu Anna Samp-Andrys

tel. (58) 681-48-54

tel. (58) 681-39-52

tel. (58) 681-34-57

e-mail: egib@kartuskipowiat.pl

 

 

Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Referatu Tomasz Kowalski

tel. (58) 681-36-66

tel. (58) 685-32-00

tel. (58) 681-35-41

tel. (58) 684-04-67

e-mail: podgik@kartuskipowiat.pl

 

 

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. 3 Maja 2, 83-300 Kartuzy

Kierownik Referatu Karolina Burandt-Karczewska

tel. (58) 684-04-77

tel. 603-229-225

e-mail: zud@kartuskipowiat.pl

 

ZADANIA WYDZIAŁU GEODEZJI

 

Zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą pgik, do zadań starosty należy w szczególności

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy pgik,

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy pgik, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",

gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1B ustawy pgik,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy pgik;

2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

 

Wytworzył:
Jolanta Soliwoda
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188