☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Organizacyjnego

Funkcję Dyrektora Wydziału Organizacyjnego sprawuje - Sekretarz Powiatu Radosław Pek


Telefon:

Sekretariat, pokój 204, tel. (058) 685-33-43, (058) 681-00-32, (058) 681-03-28, fax (058) 681-36-43
 
 
Adres e-mail:
 
Siedziba:
ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
 

 

Do zakresu działania  WYDZIAŁU  ORGANIZACYJNEGO  należy całość spraw związanych z organizacją pracy  Starostwa organów Powiatu, a w szczególności:

 

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa;

b) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz archiwum zakładowego;

c) koordynowanie pracy w starostwie oraz rozpatrywanie spraw kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi;

d) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji i wniosków radnych, w tym:

- prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru interpelacji i wniosków;

- kontrola terminowego i rzeczowego załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań;

- organizacja przyjęć klientów w sprawach skarg i zażaleń;

e) prowadzenie ewidencji zarządzeń starosty;

f) organizacja wyborów do rady powiatu, referendów itp.;

g) wykonywanie zadań obronno – wojskowych w tym:

- organizacja przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;

- organizacja systemu doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej;

h) wykonywanie zadań w zakresie:

- nadzoru nad działalnością stowarzyszeń;

- zbiórek publicznych;

- ustawy o repatriacji;

- działalności gospodarczej zagranicznych osób prawnych i fizycznych w zakresie drobnej

wytwórczości;

- biura rzeczy znalezionych;

- wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

i) gospodarka pieczęciami i pieczątkami starostwa;

j) utrzymanie i nadzór Biuletynu Informacji Publicznej;

k) realizacja postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

2) obsługa organów powiatu:

a) kompletowanie dokumentacji z prac organów powiatu;

b) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowania projektów aktów stanowionych przez organy powiatu;

c) prowadzenie ewidencji oraz kontroli wykonywania aktów stanowionych przez organy powiatu;

3) w zakresie spraw pracowniczych:

a) organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze w starostwie;

b) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

c) organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa;

d) kontrola dyscypliny pracy;

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

a) gospodarka środkami rzeczowymi oraz zaopatrzenie materiałowo – techniczne;

b) zabezpieczenie i ochrona mienia, w tym również  przeciwpożarowego;

c) ubezpieczenia majątkowe powiatu,

5) w zakresie systemu informatycznego:

a) wdrażanie i nadzór;

b) zagwarantowanie ciągłości działania systemu;

c) zapewnienie infrastruktury informatycznej.

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188