☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Rzecznika Praw Konsumenta

 

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów  w Powiecie Kartuskim pełni - Józefa Byczkowska
Telefon kontaktowy: 58 686-55-36, 58 681-41-72
Tel. Kom. 602 637 796
 
Siedziba:
ul. 11 Listopada 3, 83-300 Kartuzy
 

 

Zadania  Samorządu  Powiatowego  w  zakresie  ochrony  praw  konsumentów  wykonuje  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  art. 34 ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku  (DZ.U. z  2021 r., poz. 275).


Do zakresu działania  POWIATOWEGO  RZECZNIKA  KONSUMENTÓW  należą działania w zakresie ochrony interesów konsumentów, a w szczególności:

 

1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składnia wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) prowadzenia edukacji konsumenckiej;

6) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

7) wytaczania powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony;

8) występowania z roszczeniami w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej;

9) przedkładania corocznie do zatwierdzenia staroście sprawozdania ze swojej działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wytworzył:
Józefa Byczkowska
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188