☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Zespołu Radców Prawnych

 

 


Obsługe prawną w  Zespole Radców Prawnych prowadzi Aleksandra Kowalska-Ślaska

Telefon:

Tel. (058) 681-04-82, pokój 202.

Siedziba:

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
 

Do zadań  ZESPOŁU  RADCÓW  PRAWNYCH  należy obsługa prawna organów Powiatu Rady i Starostwa, a w szczególności:


1) wydawanie opinii i udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

2) udzielanie informacji o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności powiatu;

b) uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

c) wspieranie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji po zmianie określonych przepisów  prawnych;

3) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

4) wydawanie opinii pisemnych w sprawach:

a) projektów uchwał rady, zarządu oraz zarządzeń starosty;

b) skomplikowanych pod względem prawnym;

c) zawierania umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej

wartości;

d) rozwiazywania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia;

e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń;

f) związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;

g) zawierania i rozwiazywania umów z kontrahentami zagranicznymi;

h) zawierania ugód w sprawach majątkowych;

i) umarzania wierzytelności;

5) zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu;

6) inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków z nich wynikających;

7) występowanie w charakterze pełnomocnika powiatu w postępowaniu sądowym.

 

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188