☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor Wewnętrzny

Funkcję Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach pełni - Tomasz Kowalski

Telefon:

Tel: 58 686-55-36

Siedziba:

ul. 11 Listopada 3, 83-300 Kartuzy

 

Do zakresu działania Audytora Wewnętrznego należy w szczególności przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Powiecie Kartuskim i jego jednostkach, ze szczególnym uwzględnieniem jednostki finansów publicznych - Starostwo Powiatowe w Kartuzach, a w tym:

1) prowadzenie zadań o charakterze zapewniającym, których celem jest wspieranie starosty w realizacji celów i zadań, w tym dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej;

2) prowadzenie czynności doradczych, w tym także składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek; 

3) przeprowadzanie i dostarczanie systemowych analiz obejmujących starostwo oraz podległe i  nadzorowane jednostki;

4) identyfikowanie obszarów szczególnie wrażliwych na ryzyko;

5) przeprowadzanie zadań audytowych obejmujących istotne obszary ryzyka, system kontroli zarządczej, w tym środowisko kontroli;

6) składanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych zawierających między innymi systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;

7) opracowanie w porozumieniu ze starostą, na podstawie analizy ryzyka planu audytów na dany rok;

8) opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2007-01-29 13:46:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188