☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

Funkcję Dyrektora WYDZIAŁU ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH sprawuje - dr Marcin Lidzbarski


Dane kontaktowe:

ROZWÓJ
ul. 3 Maja 2/9
Tel. 724 600 630, 724 600 640
E-mail: rozwoj@kartuskipowiat.pl


INWESTYCJE, REMONTY I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ul. 3 Maja 2/7
Tel. 58 380-21-76, 58 380-07-85
E-mail: przetargi@kartuskipowiat.pl

 

Do zakresu działania WYDZIAŁU ROZWOJU, INWESTYCJI, REMONTÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH należy w szczególności:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Starosty Kartuskiego wprowadzającym Regulamin udzielenia i realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kartuzach;
 2. przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych od kwoty 130 000 złotych netto, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 3. ewidencja wydatków starostwa poprzez rejestrację i segregowanie według grup zakupowych wszelkich rachunków i faktur;
 4. przygotowanie i przeprowadzenie decyzją Zarządu Powiatu Kartuskiego zamówień publicznych od kwoty 130 000 złotych netto, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych, w przypadku pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zamówienie, w którym powiat występuje jako beneficjent;
 5. pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wszelkich zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na  wydatki związane z zamówieniami publicznymi, w tym plan zamówień publicznych na dany rok budżetowy;
 7. doradztwo i pomoc przy prowadzonych remontach w budynkach jednostek organizacyjnych powiatu oraz prowadzenie remontów i inwestycji powiatowych poprzez:
 1. przygotowanie i prowadzenie inwestycji powiatu zamawianych przez zarząd,
 2. przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
 3. wystąpienie o pozwolenie na budowę,
 4. prowadzenie procesu inwestycyjnego,
 5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 1. kontrola ksiąg obiektów budowlanych pod względem przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego oraz przydatności do użytkowania budynków jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne;
 2. prowadzenie ksiąg obiektów dla budynków Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 i domku letniskowego w Zdunowicach;
 3. koordynacja przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, krajowych i zagranicznych programów pomocowych, funduszy wspierających;
 4. konkretyzowanie rozwiązań w poszczególnych programach operacyjnych i przenoszenia ich na projekty realizacyjne;
 5. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz ich późniejsze rozliczanie i monitoring;
 6. współpraca z instytucją zarządzającą poszczególnymi programami w zakresie realizacji dofinansowanych projektów;
 7. wdrażanie zasad finansowania zadań poprzez projekty;
 8. realizowanie we współpracy z gminami przedsięwzięć finansowych ze środków UE;
 9. współpraca z partnerami, wykorzystanie ich doświadczeń w tworzeniu i realizacji projektów finansowych z funduszy UE;
 10. prowadzenie rejestru wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych przez powiat i będących w trakcie opracowania;
 11. współdziałanie i współpraca z innymi wydziałami, samorządami oraz organizacjami i instytucjami w ramach spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

 

Regulaminy dotyczące udzielania i realizacji zamówień publicznych obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Kartuzach:

1. Regulamin udzielania i realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (do pobrania w formacie pdf).

2. Regulamin pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (do pobrania w formacie pdf).

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Katarzyna Lange
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2007-02-06 14:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kwidzińska Katarzyna
(2020-09-23 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188