☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania Wydziału Kultury, Promocji i Strategii

Funkcję Wicedyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji pełni Wojciech Okroj

kieruje Referatem Kultury i Promocji

 

Telefon:

 

58 694 82 60, 58 694 82 61, 58 694 82 65

 

Mail:

kultura@kartuskipowiat.pl, promocja@kartuskipowiat.pl, strategia@kartuskipowiat.pl

 

Siedziba:

ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

 

Do zakresu działania  REFERATU KULTURY i PROMOCJI  należy całość spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej oraz promocji Powiatu, a w szczególności:

1) w zakresie kultury:

a) prowadzenie instytucji kulturalnych;

b) współdziałanie i wspieranie samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych;

c) podejmowanie odpowiednich działań w celu wspierania inicjatyw zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego lub instytucjom realizującym wymienione zadania;

d) koordynacja imprez o zasięgu ponadgminnym organizowanych przez instytucje kultury, samorządy gminne oraz organizacje samorządowe;

e) nadzór nad realizacją zadań powiatu przez instytucje kultury i inne jednostki realizujące te zadania;

f) organizacja imprez powiatowych.

 

2) w zakresie kultury fizycznej:

a) współdziałanie i wspieranie organizacji sportowych i jednostek samorządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu kartuskiego;

b) koordynacja działań klubów sportowych w zakresie imprez powiatowych;

c) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (z wyjątkiem ogólnokrajowych);

d) realizacja i koordynacja zadań ważnych z punktu widzenia powiatowej polityki kultury fizycznej.

 

3) w zakresie turystyki i promocji:

a) tworzenie kierunków rozwoju turystyki oraz promocja powiatu;

b) wspieranie systemu informacji turystycznej;

c) gromadzenie i aktualizacja informacji na temat miejscowych walorów i oferty turystycznej;

d) monitoring rynku turystycznego powiatu;

e) promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturalnego powiatu w kraju i za granicą, współdziałanie w tym zakresie z innymi samorządami i organizacjami powiatu oraz województwa;

f) współpraca z samorządami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie przygotowania konferencji, wystaw, targów i innych imprez promujących powiat;

g) przygotowanie wydawnictw własnych powiatu.

 

4) w zakresie public relations:

a) budowanie i rozwój marki „Powiat Kartuski”;

b) kreowanie wizerunku Powiatu Kartuskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Kartuskiego;

c) przygotowywanie tekstów na strony www. oraz informacji w mediach społecznościowych;

d) przygotowywanie treści oraz publikacja biuletynu informacyjno-promocyjnego;

e) organizacja imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzenie kalendarza imprez oraz innych przedsięwzięć;

f) promocja Powiatu z wykorzystaniem mediów;

g) współpraca z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu.

 

5) w zakresie strategii powiatu:

a) współpraca z merytorycznymi wydziałami starostwa, jednostkami organizacyjnymi oraz służbami powiatu, a także instytucjami i jednostkami samorządowymi (partnerami), w zakresie realizacji misji i celów Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego;

b) współpraca z merytorycznym Departamentem Urzędu Marszałkowskiego, w zakresie realizacji Strategii Województwa Pomorskiego;

c) przygotowanie opracowań dla powiatu wynikających ze Strategii Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego oraz innych dokumentów strategicznych.

 

Wytworzył:
Tomasz Kwidziński
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2003-06-16 10:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Cyman-Myszk Aneta
(2021-03-01 12:54:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5015188