☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o sposobie postępowania w przypadku usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym

Informacja o sposobie postępowania w przypadku usunięcia pojazdu z drogi  i umieszczenia go na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi  i umieszczenia go na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do jego odbioru winni:

 1. udać się na parking strzeżony w Sierakowicach ul. Wojska Polskiego 28 celem uzyskania Informacji o wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,
 2. uregulować należność z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach
 3.  po uiszczeniu należnej opłaty udać się z potwierdzeniem wpłaty do uprawnionego podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskania Zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu (w przypadku dokonania opłaty przelewem przedstawić również informację uzyskaną zgodnie z pkt 1). Odbioru pojazdu może dokonać osoba upoważniona.
 4. dane do przelewu:

 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
nr rachunku   98 1020 1866 0000 1802 0002 6914
tytułem: opłata za usunięcie pojazdu nr rej. .....................

 

Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który z kolei występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym) właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,  pokryć powstałe koszty. 

 

  

Zgodnie z treścią uchwały nr XV/158/2019 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu:

 1. Ustala się opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu z drogi:

1)   rower lub motorower:

a)  za usunięcie - 116 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 20 zł;

2)   motocykl:

a)  za usunięcie - 220 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 26 zł;

3)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a)  za usunięcie - 492 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 39 zł;

4)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a)  za usunięcie - 615 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 52 zł;

5)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a)  za usunięcie - 861 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 70 zł;

6)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a)  za usunięcie – 1230 zł,

b)  za każdą dobę przechowywania - 123 zł;

2. Ustala się wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

 1. w przypadku dojazdu na miejsce zdarzenia:
 1. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5- 1,23 zł,
 2. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t- 1,23 zł,
 1. w przypadku dojazdu i załadowania pojazdu:
 1. rower lub motorower- 1,23 zł,
 2. motocykl- 1,23  zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5- 1,23  zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t- 1,23  zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t- 1,23  zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 1,23  zł.

 

Dodatkowe informacje:

Starostwo Powiatowe w Kartuzach

ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy

tel. 58 694 82 04, pokój nr 14

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do 15:00

wtorek - od godz. 7:30 do 15:30

piątek - od godz. 7:30 do 14:30

 

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Kwidziński
(2012-02-23 09:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-23 09:57:15)

 
 
liczba odwiedzin: 4861573

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X