☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO

DLA KATEGORII II i III

 

 


 

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego:

 

Lp.

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

Drogi

1

2

3

4

1

kategorii I a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu

2

kategorii II a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

3

kategorii III a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  - 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne

4

kategorii IV a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  - 23 m dla zespołu pojazdów,
  - 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
krajowe

5

kategorii V a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
  - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  - 23 m dla zespołu pojazdów,
  - 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;
publiczne

6

kategorii VI a) o szerokości nieprzekraczającej:
  - 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  - 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
  - 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  - 23 m dla zespołu pojazdów,
  - 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
krajowe - zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 7

7

kategorii VII a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I -VI,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

 

 

KATEGORIA II

 

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego , ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsca rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy

 

Opłaty:

  1. Dla kategorii II – 100 zł

 

KATEGORIA III

 

zezwolenie kategorii III wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta .

Zezwolenie kategorii III przy wjeździe na terytorium rzeczypospolitej polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.

 

Opłaty:

  1. Dla kategorii III

    - 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

    -400 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy.

    -1200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy'

    -2000zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty:

1.wniosek kat. II

2.wniosek kat. III-IV

 

Podstawa prawna .

1.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

2. Rozporządzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

3. Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2013-01-30 10:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:58:20)

 
 
liczba odwiedzin: 4861472

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X