☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

7. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)

Wnioski do pobrania:

  1. Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

 

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
  • oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

  • dowód osobisty,
  • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY
Opłaty za dowód rejestracyjny pobierane są przy składaniu wniosku w sprawie.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE


Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: www.pojazd.pwpw.pl

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu 58 694 82 10, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 10:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 11:54:22)

 
 
liczba odwiedzin: 4866718

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X