☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

8. ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

Wnioski do pobrania:

 

  1. Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

ODBIÓR ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO


WYMAGANE  DOKUMENTY 

  • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

  • oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
  • oryginał dokumentu potwierdzającego ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego - zaświadczenie z badania technicznego,
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

Do wglądu:

  • dowód osobisty,
  • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 11:12:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 11:54:46)

 
 
liczba odwiedzin: 4861550

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X