☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

13. UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA, KRADZIEŻY

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne
 2. Pełnomocnictwo

UZYSKANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA, KRADZIEŻY


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o zagubieniu tablic(y),
 • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic - w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza, czy przedstawiona tablica spełnia wymagania rozporządzenia oraz do odbioru w celu ponownej legalizacji obu tablic,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oryginał zaświadczenia o nr REGON oraz upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji pojazdu - w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

Do odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowód rejestracyjny,
 • oryginał kartę pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablicę rejestracyjną,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa

UWAGA:
Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych-unijne".


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 1, 2, 3, 4.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta (okres oczekiwania do 2 tygodni).

UWAGA:
Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.


OPŁATY
Opłata komunikacyjna (płatność tylko kartą płatniczą lub poza Urzędem) w wysokości:

 • 52,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 92,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - wtórnik dwóch tablic w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
 • 52,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
 • 42,50 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motoroweru.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2012 r.  w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-01 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:02:22)

 
 
liczba odwiedzin: 4866655

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X