☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Sobota 15.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

18. UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L

Wnioski do pobrania:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

UZYSKANIE ADNOTACJI W DOWODZIE REJESTRACYJNYM: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownych adnotacji,
 • oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji "GAZ"),
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji "GAZ"),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa.

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 01, 58 694 82 30.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.


OPŁATY
Zwolnione z opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


W przypadku wnioskowania o wpisanie adnotacji "GAZ" nie jest wymagane przedstawienie zaświadczenia   o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu  58 694 82 01, 58 694 82 30.. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl


PODSTAWA PRAWNA  

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. z 2017 r. poz. 2355) 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2013-03-04 09:48:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-02-06 13:59:53)

 
 
liczba odwiedzin: 4866650

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X