☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie licencji na przewóz osób (po 15.08.2013r.)

 Wydanie licencji na przewóz osób (samochód osobowy, pojazd samochodowy powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą)

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o następującej treści: ”Oświadczam, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 06 września 2001 o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie". Do oświadczenia należy załączyć kopie certyfikatu kompetencji zawodowej tej osoby.

 2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art.5c ust.1 pkt.1;

 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków o których mowa w art.5c ust.1 pkt.3 lub ust.2 pkt. 2 ( zdolność finansowa);

  Wymóg ten potwierdza się :

  a) rocznym sprawozdaniem finansowym;

  b) dokumentami potwierdzającymi;

  - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym lub dostępnymi aktywami,

  -posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

  -udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,

  -własność nieruchomości.

 4. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art.5c ust.1 pkt 4 lub w art. 6 ust.1 pkt.2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniając warunki o których mowa w art. 5c ust.1 pkt. 4;

 5. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

  a) markę, typ,

  b) rodzaj/przeznaczenie,

  c) numer rejestracyjny,

  d) numer VIN,

  e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 Opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencje na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

 od 2 do 15 lat -700 zł

powyżej 15 do 30 lat -800 zł

powyżej 30 do 50 lat. 900 zł

 za wypis z licencji 11% opłaty jak za wydanie licencji.

 

Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać pod nr tel.58 694 82 40, 58 694 82 41

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2140)  
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)

 

Wydział Komunikacji przyjmuje Klientów w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do 15:00
wtorek - od godz. 7:30 do 15:30
piątek - od godz. 7:30 do 14:30

 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26 – pokój nr 6 lub sekretariat Starostwa Powiatowego w Kartuzach – pokój nr 204

Pliki do pobrania:

wniosek

oświadczenie o zarządzającym

oświadczenie o zatrudnieniu kierowców

oświadczenie o niekaralności

wykaz pojazdów

 

wniosek-

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2013-10-10 09:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-01-14 14:26:25)

 
 
liczba odwiedzin: 4861454

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X