☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wpis do ewidencji diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Wpis do ewidencji diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów;
 • kserokopia dowodu osobistego = oryginał do wglądu,
 • kserokopia świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,
 • kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) + oryginał (y)
  do wglądu,
 • świadectwa pracy potwierdzające odpowiednią praktykę zawodową,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego Transportowego Dozoru Technicznego + oryginał do wglądu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr tel.  58 694 82 50, 58 694 82 51.

 

  Opłata skarbowa i inne opłaty:

 • Opłata za wpis do ewidencji diagnostów– 48,00 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r.w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 

Tryb odwoławczy:


Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

Informacje dodatkowe:

Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne
i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej
  i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

 

Wytworzył:
Adam Bigus
Udostępnił:
Martyna Baranowska
(2015-06-11 13:57:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 15:00:27)

 
 
liczba odwiedzin: 4861448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X