☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenia organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia stałej/czasowej organizacji ruchu

2. Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej/czasowej organizacji ruchu

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach

 

Projekt powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny ( w skali 1: 10 000 lub 1 : 25 000 ) z zaznaczeniem pasa drogowego, którego projekt dotyczy.

2. Plan sytuacyjny ( w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 ) zawierający lokalizację istniejących, projektowanych  ( w kolorze ) oraz usuwanych znaków drogowych, ( przekreślone lub czarno białe ) urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi.

3. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi  ( m.in. prędkość, parametry drogi, nawierzchnia )  i ruchu na drodze wraz z opisem występujących  zagrożeń i utrudnień. W przypadku pracy etapowej opis powinien zawierać dodatkowo zakres robót planowanych dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zakończeniu każdego etapu.

4. Nazwisko i podpis projektanta ( telefon kontaktowy ).

5. Program sygnalizacji i obliczania przepustowości drogi ( projekt zawierający sygnalizacje świetlną ).

6. Zasady dokonywania zmian przy zmiennej organizacji ruchu oraz sposób ich rejestracji ( projekt zawierający znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści lub dotyczący zmiennej organizacji ruchu).

 

Dodatkowo należy dołączyć opinie dotyczące proponowanej organizacji ruchu wydane przez :

1.Zarządców dróg, dla dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach, dla pozostałych dróg gminnych opinię wydaje odpowiedni organ administracji danej gminy ( Wójt, Burmistrz ).

2. Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach – dla dróg powiatowych.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa :

1. Za wydanie zatwierdzenia 10, 00 zł opłaty skarbowej.

2. Z tytułu pełnomocnictwa -17,00 zł . 

 

Termin:

W przypadku złożenia poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów wniosek zostanie rozpatrzony w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

Termin rozpatrzenia nowej organizacji ruchu uzależniony jest od daty posiedzenia „Komisji d/s Organizacji Ruchu” powołanej przez Starostę Kartuskiego.

 

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

- §2 ust. 1 pkt 1, §3 ust.1 pkt 8 i §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Arkadiusz Langa
(2017-03-06 12:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-04-20 09:14:35)

 
 
liczba odwiedzin: 4861618

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X