☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r. dot. wykonania poboczy przy drodze powiatowej nr 1918G - O.0003.13.2021

Odpowiedź (O.0003.13.2021) na interpelację Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r.

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r. dot. wykonania poboczy przy drodze powiatowej nr 1918G

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 25 maja 2021 r. dot. ilości zaszczepionych mieszkańców powiatu kartuskiego - O.0003.12.2021

Odpowiedź (O.0003.12.2021) na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 25 maja 2021 r. dot. ilości zaszczepionych mieszkańców powiatu kartuskiego

Uzupełnienie odpowiedzi na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla w sprawie jw.

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 27 maja 2021 r. dot. możliwości utrzymania obecnej lokalizacji punktu krwiodawstwa w Kartuzach - O.0003.11.2021

Odpowiedź O.00031.11.2021 na ustny wniosek Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie współpracy z sektorem NGO - O.0003.10.2021 r.

Odpowiedź na interpelację Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Odpowiedź na ustny wniosek z dnia 30.04.2021 r. Pana Andrzeja Bystrona dot. podjętej współpracy ze stowarzyszeniem ,,Pomorskie w Unii Europejskiej" - O.0003.9.2021

Odpowiedź (O.0003.9.2021) na ustny wniosek z dnia 30.04.2021 r. Pana Andrzeja Bystrona dot. podjętej współpracy ze stowarzyszeniem ,,Pomorskie w Unii Europejskiej"

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wydania przez Wydział Budownictwa opinii na temat przebudowy ul. Pszennej w Baninie - O.0003.8.2021

Odpowiedź (O.0003.8.2021) na ustne zapytanie Pana Mirosława Żeromskiego w sprawie wydania przez Wydział Budownictwa opinii na temat przebudowy ul. Pszennej w Baninie

Odpowiedź na ustne wnioski Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach- O.0003.7.2021

Uzupełnienie odpowiedzi (O.0003.7.2021) na wniosek Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach

Odpowiedź (O.0003.7.2021) na ustne wnioski Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga dot. monitorowania możliwości połączenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu kartuskiego - O.0003.6.2021

Odpowiedź (O.0003.6.2021) na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga dot. monitorowania możliwości połączenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu kartuskiego

Pismo skierowane do Pomorskiego Oddziału NFZ w związku z ustnym wnioskiem Pana Jerzego Ropla dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z nfz - O.0003.5.2021

Pismo skierowane do Pomorskiego Oddziału NFZ w związku z ustnym wnioskiem Pana Jerzego Ropla dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z nfz

Odpowiedź (O.0003.5.2021) na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 26.03.2021 r. dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z NFZ

Odpowiedź na ustne zapytanie Pani Mirosławy Lehman dot. planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023 uproszczonych planów urządzenia lasów - O.0003.4.2021

Odpowiedź (O.0003.4.2021) na ustne zapytanie Pani Mirosławy Lehman dot. planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023 uproszczonych planów urządzenia lasów - O.0003.4.2021

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego dot. działań podejmowanych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego dot. działań podejmowanych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (zał.)

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad torami w ciągu drogi powiatowej w m. Niestępowo - O.0003.3.2021

Odpowiedź (O.0003.3.2021) na ustne zapytanie Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 29.01.2021 r.

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Tuchom-Barniewice - O.0003.2.2021

Odpowiedź (O.0003.2.2021) na ustne zapytanie Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Tuchom-Barniewice

Odpowiedź na ustne zapytanie radnych Pani Mirosławy Lehman, Pana Andrzeja Bystrona i Pana Eugeniusza Pryczkowskiego w sprawie nowego witacza - O.0003.1.2021

Odpowiedź (O.0003.1.2021) na ustne zapytanie radnych Pani Mirosławy Lehman, Pana Andrzeja Bystrona i Pana Eugeniusza Pryczkowskiego w sprawie nowego witacza postawionego przy drodze w kierunku Gdańska

Zapytanie radnych Ewy Grucza, Stanisława Smentocha i Piotra Zengerskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina - O.0003.5.2020/2021

Odpowiedź (O.0003.5.2020/2021) na zapytanie radnych Ewy Gruczy, Stanisława Smentocha oraz Piotra Zengerskiego w spr. etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina (zał. )

Zapytanie radnych Ewy Grucza, Stanisława Smentocha i Piotra Zengerskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina

Rok 2020

Odpowiedź na ustne zapytanie Pani Ewy Gruczy z dnia 28.10.2020 r. dot. obowiązującego pensum godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - O.0003.21.2020

Odpowiedź O.0003.21.2020 na ustne zapytanie Pani Ewy Gruczy z dnia 28.10.2020 r. dot. obowiązującego pensum godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Andrzeja Bystrona z dnia 28.10.2020 r. dot. obowiązującego pensum godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół - O.0003.19.2020

Odpowiedź (O.0003.19.2020) na ustne zapytanie Pana Andrzeja Bystrona z dnia 28.10.2020 r. dot. obowiązującego pensum godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół

Interpelacja radnych Ewy Grucza oraz Stanisława Smentocha o wykonanie na nawierzchni z kamienia polnego, nawierzchni bitumicznej 900 m od strony Mirachowa - 0.0003.20.2020

Odpowiedź O.0003.20.2020 na interpelację radnych Ewy Grucza i Stanisława Smentocha dot. wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku około 900 mb w m. Mirachowo

Interpelacja radnych Ewy Grucza oraz Stanisława Smentocha o wykonanie na nawierzchni z kamienia polnego, nawierzchni bitumicznej 900 m od strony Mirachowa

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga z dnia 25.09.2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych w tzw. czerwonej strefie - O.0003.18.2020

Odpowiedź O.0003.18.2020 na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga z dnia 25.09.2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych w tzw. czerwonej strefie

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 25.09.2020 r. w sprawie kształcenia zawodowego- O.0003.17.2020

Odpowiedź O.0003.17.2020 na ustny wniosek Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 25.09.2020 r. w sprawie kształcenia zawodowego

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Andrzeja Bystrona z dnia 28.08.2020 r. dot. zaktywizowania dyrektorów szkół ponadpodstawowych i wprowadzenia aplikacji mLegitymacjawe wszystkich szkołach średnich - O.0003.16.2020

Odpowiedź O.0003.16.2020 na ustny wniosek Pana Andrzeja Bystrona z dnia 28.08.2020 r.

Odpowiedź na ustny wniosek radnego Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 28.08.2020 r. w sprawie uregulowania problemów poboczy oraz odwodnienia przy drodze Chmielno-Łączyńska Huta- O.000315.2020

Odpowiedź nr O.0003.15.2020 na ustny wniosek radnego Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 28.08.2020 r.

Wniosek Pani Ewy Grucza, Pana Stanisława Smentoch i Pana Piotra Zengerskiego z dnia 25.08.2020 r.  w sprawie budowy ścieżki rowerowej na trasie Sulęczyno – Gowidlino - O.0003.14.2020

Odpowiedź nr O.0003.14.2020 na wniosek z dnia 25.08.2020 r. radnych Powiatu Kartuskiego Ewy Grucza, Stanisława Smentocha, Piotra Zengerskiego

Wniosek Pani Ewy Grucza, Pana Stanisława Smentoch i Pana Piotra Zengerskiego z dnia 25.08.2020 r.

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 28.08.2020 r.  dot. postulatów mieszkańców Miszewa - O.0003.13.2020

Uzupełnienie odpowiedzi nr O.0003.13.2020 r. na interpelację Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 28.08.2020 r. dot. postulatów mieszkańców Miszewa

Odpowiedź nr O.0003.13.2020 na interpelację Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 28.08.2020 r. dot. postulatów mieszkańców Miszewa

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 28.08.2020 r. dot. postulatów mieszkańców Miszewa

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego z dnia 26.08.2020 r. - O.0003.12.2020

Odpowiedź (O.0003.12.2020) na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego z dnia 26.08.2020 r. dot. przygotowania szkół prowadzonych przez Powiat Kartuski w związku COVID-19

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Andrzeja Bystrona z dnia 26.08.2020 r. - nr  O.0003.11.2020

Odpowiedź (O.0003.11.2020) na ustne zapytanie Pana Andrzeja Bystrona z dnia 26.08.2020 r. dot. drewnianego kościoła p.w. św. Marcina w Sierakowicach

Interpelacja Pana Mirosława Szutenberga z dnia 17.07.2020 r. - nr O.0003.10.2020

Odpowiedź (O.0003.10.2020) na interpelacje Pana Mirosława Szutenberga z dnia 17.07.2020 r. dot. drogi powiatowej nr 1907 Kartuzy - Mirachowo

Interpelacja Pana Mirosława Szutenberga z dnia 17.07.2020 r. dot. drogi powiatowej nr 1907 Kartuzy - Mirachowo

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 22.06.2020 r. - nr O.0003.9.2020

Odpowiedź (O.0003.9.2020) na interpelację Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 22.06.2020 r. dot. poszerzenia drogi powiatowej nr 1918G Chmielno-Wygoda Łączyńska na odcinku KKŻ Dulka-Lipowiec

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 22.06.2020 r. dot. poszerzenia drogi powiatowej nr 1918G Chmielno-Wygoda Łączyńska na odcinku KKŻ Dulka - Lipowiec

Interpelacja Pana Andrzeja Bystrona z dnia 28.02.2020 r. - nr O.0003.8.2020

Odpowiedź wraz z interpelacją Pana Andrzeja Bystronia z dnia 28.02.2020 r. w sprawie:

        - funkcjonowania obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul Klasztornej w Kartuzach  
        - funkcjonowania laboratorium odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

Wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga z dnia 28.02.2020 r. - nr O.0003.7.2020

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga z dnia 28.02.2020r. w sprawie zatrudnienia koronera.

Wniosek Radnych Powiatu Kartuskiego Pani Ewy Gruczy, Pana Stanosława Smentocha oraz Pana Piotra Zengierskiego z dnia 28.02.2020 r. - nr O.0003.5.2020

Odpowiedź na wniosek Radnych Powiatu Kartuskiego Pani Ewy Gruczy, Pana Stanisława Smentocha oraz Pana Piotra Zengerskiego z dnia 28.02.2020r. w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina.

Wniosek Radnych Powiatu Kartuskiego Pani Ewy Gruczy, Pana Stanisława Smentocha oraz Pana Piotra Zengerskiego z dnia 28.02.2020r. w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina.

Wniosek ustny Pani Mirosławy Lehman z dnia 31.01.2020 r. - nr O.0003.4.2020

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pani Mirosławy Lehman z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie umożliwienia wjazdu na teren szpitala poza szlaban na parking w celu umożliwienia korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W odpowiedzi na ponowny wniosek Pani Mirosławy Lehman złożony na XVIII sesji Rady Powiatu Kartuskiego w dniu 28 lutego 2020r. dot. rozwiązania kwestii umożliwienia wjazdu na teren szpitala poza szlaban.

Wniosek ustny Pana Andrzeja Bystrona z dnia 31.01.2020 r. - nr O.0003.3.2020

Odpowiedź na wniosek Pana Andrzeja Bystronia z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie umieszczenia fotoradarów przy drogach powiatowych.

Wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga na XVII sesji Rady Powiatu Kartuskiego w dniu 31.01.2020 r. - nr O.0003.2.2020

Uzupełnienie odpowiedzi nr O.0003.2.2020 na wniosek Pana Mirosława Szutenberga z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przygotowania planu wsparcia dla nauczycieli, który zwiększyłby efektywność zdawania matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga na XVII sesji Rady Powiatu Kartuskiego w dniu 31 stycznia 2020r w sprawie przygotowania planu wsparcia dla nauczycieli, który zwiększyłby efektywność zdawania matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga z dnia 29.01.2020 r. - nr O.0003.1.2020

Odpowiedź na złożony wniosek ustny Pana Mirosława Szutenberga z dnia 29.01.2020r. w sprawie braku wykonywania podstawowych badań rtg i usg w soboty i niedzielę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej w Kartuzach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Przemysław Pleszek
(2018-11-26 12:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Hanna Kleina
(2021-07-01 11:57:36)
 
 
liczba odwiedzin: 5005609

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X