☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2020-2022" w 2021 r. i 2022 r. - część diagnostyczna el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.108.2021.KM z dnia 6 kwietnia 2021 r. informujące o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Przodkowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pięciu wylotów na dz. nr 309, 323/1 i 616/2 obręb Przodkowo, gmina Przodkowo oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód jeziora Księże oraz do wód istniejącego zbiornika wodnego ze zlewni przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Przodkowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.421.595.2019.KN z dnia 15 kwietnia 2021 r. informujące o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego ? studni służącej do ujmowania wody podziemnej, na dz. nr 50/5 obręb Banino, gmina Żukowo, oraz usługę wodną ? pobór wody podziemnej z planowanego ujęcia wody podziemnej na potrzeby myjni samochodowej.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.295.3.2020.AP z dnia 7 kwietnia 2021 r. informujące o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania administracyjne w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? rowów torowych wraz z odcinkami zabudowanymi i drenażem zakończonych wylotami, likwidacji rowów torowych, wylotów kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego, studni chłonnej, zbiorników infiltracyjnych, przebudowy istniejących rowów drogowych, likwidacji przepustu pod torowiskiem, a także odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowów, zbiorników infiltracyjnych i studni chłonnej zlokalizowanych na odcinku linii kolejowej 201 od km 171,900 do km 175,300, linii kolejowej 214 od km 7,131 do km 11,414 oraz linii kolejowej 229 od km 31,000 do km 42,100.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.366.2020.KT z dnia 25 marca 2021 r. informujące o zmianie terminu oględzin wyznaczonych na potrzeby postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Słupi w km 132+300; korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Słupi do celów energetycznych MEW Sulęczyno I; pobór wód powierzchniowych rzeki Słupi na derywację ciśnieniową i do MEW Sulęczyno II; odprowadzanie wód wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej w MEW Sulęczyno II do rzeki Słupi w km 32+030el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzji administracyjnej w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 111/7 poł. w obrębie Stężyca, gmina Stężyca numer GN.6821.219.2020.IWel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.340.2020.KT z dnia 25 marca 2021 r. informujące o udzieleniu osobom fizycznym pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód rzeki Bukowiny w km 18+650 oraz odprowadzenie wód poprodukcyjnych w km 17+450 do ww. rzeki, w związku z hodowlą ryb łososiowatych w gospodarstwie rybackim w Skrzeszewieel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Uchwała nr XXIX/269/2021 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 75/9 o pow. 0,0083 ha, położonej w obrębie Ostrzyce, gmina Somonino, stanowiącej własność Powiatu Kartuskiego na rzecz Gminy Somonino.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.232.6.2020.AP z dnia 25 marca 2021 r. informujące o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów torowych zakończonych wylotami w przebiegu, których zostaną wykonane drenaże rurowe i francuskie oraz przepusty, wykonanie 2 wylotów kanalizacji deszczowej, a także na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów kolejowych do rowów za pomocą urządzeń wodnychel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 282/2021 Starosty Kartuskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 679/8, poł. w obrębie Mściszewice, gmina Sulęczyno, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00000797/6 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 4861374

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X