☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie Starosty Kartuskiego nr 281/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,1977 ha, zabudowanej budynkiem usługowo ? gastronomicznym, oznaczonej ewidencyjnie numerem 306/1, położonej w obrębie Borkowo, gmina Żukowo, o powierzchni całkowitej 0,4600 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr GD1R/00018239/6 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawieniael. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.421.596.2019.KN z dnia 17 marca 2021 r. informujące o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do innego podmiotu z myjni samochodowej, zlokalizowanej na części działki nr 50/5 obręb Banino, gmina Żukowo oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądańel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w egib dz. nr 10,11, 97 obr. Potułyel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w egib dz. nr 122/24-35 obr. Chmielnoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 279/2021 Starosty Kartuskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 254, poł. w obrębie Gołubie, gmina Stężyca dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00069983/8 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowiznyel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 681/1(jez. Mściszewickie)położonej w obr. Mściszewice z dz. nr 680, 679/6 el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku nr GD.ZUZ.3.4210.15.2021.KT z dnia 18 marca 202 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Powiatowi Kartuskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w związku z inwestycją: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Stężyca - Gołubie - Szymbarkel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Ogłoszenie Starosty Kartuskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerami działek 138/31, 138/35, 138/40 oraz 138/100 poł. w obrębie Banino, gmina Żukowo o nieuregulowanym stanie prawnym.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia znaków granicznych oraz ustaleniu przebiegu granic dz. nr 69/26 obr. Staniszewo z dz. nr 420el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Nakazy i zakazy związane z zapobieganiem zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakówel. menu2021-05-11MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 4861543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X