☰ Menu Prawe Menu ☰
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 111/7 położonej w obrębie Stężyca, gmina Stężyca o nieuregulowanym stanie prawnym numer GN.6821.219.2020.IW z dnia 16 lutego 2021 r. el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o rozpoczęciu czynności wznowienia, wyznaczenia znaków granicznych działki nr 693/5, 692, 693/4, 694/13 w obr. Borzestowska Hutael. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu/ustaleniu granic dz. nr 35, 36, położonych w Sianowskiej Hucie z działkami sąsiednimi w tym z dz. nr 40el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu znaków graficznych/wyznaczeniu punktów granicznych, ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęciu granic nieruchomości dot. dz. 519 z obrębu Kiełpino w dniu 9.03.2021 r. el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic oraz wydzielenie działki rolnej nr 257,239,246 i 258 położ. w obr. Połęczynoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie Starosty Kartuskiego nr 258/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości o pow. 0,1976 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem 161/3 o pow. całkowitej 0,2976 ha, poł. w miejscowości Krzeszna, obręb Potuły, gm. Stężyca, ujawnionej w księdze wieczystej nr GD1R/00084603/2 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowymel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego nr GN.6821.185.2020.AW z dnia 2 lutego 2021 r. w przedmiovie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działek 60/29 o pow. 0,2039 ha, 60/31 o pow. 0,0671 ha oraz 60/32 o pow. 0,0943 ha poł. w Małkowie, gm. Żukowo, poprzez udzielenie Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. zezwolenia na wykonanie prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo w miejscowości Małkowo i Żukowo z włączeniem nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego w Pepowie". el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku nr GD.RUZ.4210.232.3.2020.AP z dnia 19 stycznia 2021 r. informujące o wszczęciu, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów torowych, drenażu francuskiego i rurowego, wylotów oraz likwidacji rowów torowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 214 od km 7,131 do km 11,414 oraz linii kolejowej nr 229 od km 31,000 do km 42,100el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 254/2021 Starosty Kartuskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 609, poł. w obrębie Szymbark, gmina Stężyca dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00092482/6 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny el. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wznowieniu, ustaleniu, przyjęciu oraz okazaniu nowych znaków granicznych na dz. nr 202 obr. Sianowoel. menu2021-05-11MODYFIKACJA
Zarządzenie nr 251/2021 Starosty Kartuskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 481/1, położonej w obrębie Mirachowo, gmina Kartuzy, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1R/00089395/5 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny.el. menu2021-05-11MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
 
 
liczba odwiedzin: 4861593

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X