Wydanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu - korzystanie z dróg w sposób szczególny

Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Termin załatwienia:

Co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.Pokój nr 2

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy pokój nr 204.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Dodatkowe informacje:
Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę jeżeli:
a) jest prowadzona bez zezwolenia,
b) miejsce i czas imprezy wykracza poza warunki określone w zezwoleniu,
c) jej przebieg zagraża bezpieczeństwu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 

Wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, który powinien zawierać:
1) imię, nazwisko lub nazwę organizatora imprezy,
2) rodzaj i nazwę imprezy,
3) miejsce i datę rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
4) wykaz osób odpowiedzialnych za przebieg imprezy,
5) szkic i trasa przebiegu imprezy,
6) zapewnienie objazdów,
7) opinia zarządcy drogi,
8) opinia Komendanta Powiatowej Policji, Straży Pożarnej,
9) zabezpieczenie medyczne,
10) opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

Wytworzył:
Alicja Grzenkowicz
Udostępnił:
Daniel Kaliś
(2003-06-27 12:45:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2020-11-19 14:58:51)