Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (osób i rzeczy)

 

 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne (osób i rzeczy)

 

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. (Art. 33 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym)


 

Wymagane dokumenty:

        1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 

2. wykaz pojazdów samochodowych zawierający następujące informacje: marka, typ model, rodzaj, przeznaczenie pojazdu, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie tytułu prawnego do dysponowania

 

 

Opłaty: 

 

 

- Za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne na czas nieokreślony- 500 zł. 

- Za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 100 zł za każdy wypis.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 26, pokój nr 6 lub sekretariat Starostwa Powiatowego w Kartuzach, pokój nr 204

 

Szczegółowe informacje na temat zaświadczeń można uzyskać pod nr tel. 58 694 82 00.

 


 

Wydział Komunikacji przyjmuje Klientów w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek - od godz. 7:30 do 15:00
wtorek - od godz. 7:30 do 15:30
piątek - od godz. 7:30 do 14:30

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

 

Dodatkowe informacje:

Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia organowi udzielającemu zaświadczenie w ciągu 14 dni od dnia ich powstania.

 

 

Tryb odwoławczy:

 Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Kartuskiego.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 r. 
2.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 

Wnioski do pobrania :

Wniosek

Oświadczenie

wykaz pojazdów

wydanie kolejnego wypisu

Wytworzył:
Alicja Grzenkowicz
Udostępnił:
Karol Hufnagel
(2003-06-30 17:01:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:56:31)