Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wydrukowany w formacie A4 obustronnie (do pobrania także w Wydziale Komunikacji, ul. Gdańska 26);
 2. dwie wyraźne, aktualne i kolorowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, które przedstawiają osobę patrząca na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, zamkniętymi ustami. fotografie powinny być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 3. dowód osobisty – do wglądu;
 4. prawo jazdy – do wglądu;
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

do 3 dni roboczych.

 

Wysokość opłaty:

druk prawa jazdy 35 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

 

Sposób wniesienia opłaty:

 1. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach, nr konta 98102018660000180200026914.
 2. możliwość dokonania opłaty karta - prowizja  2zł

Dowód opłaty można przesłać na adres e-mail: prawojazdy@kartuskipowiat.pl

Miejsce składania i odbierania dokumentów oraz kontakt:
Wydział Komunikacji ul. Gdańska 26, pokój nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące prawa jazdy można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.

 

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00;

wtorek od 7.30 do 15.30;

piątek od 7.30 do 14.30.

                      

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Do pobrania:

 1. wniosek.
Wytworzył:
Daniel Bastian
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2013-01-31 13:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:49:21)