zezwolenia- pojazd uprzywilejowany lub przewożący wartości pieniężne

Zezwolenie- pojazd uprzywilejowany lub przewożący wartości pieniężne

 1) Wydanie zezwolenia:

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek wydrukowany w formacie A4 obustronnie (do pobrania także w Wydziale Komunikacji, ul. Gdańska 26);
 2. prawo jazdy – do wglądu;
 3. dowód osobisty – do wglądu;
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 5. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 6. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 7. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym - nie dotyczy kierujących pojazdami ochotniczej straży pożarnej.
 8. Zaświadczenie wydane przez Wójta, Burmistrza Gminy potwierdzające że osobą ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej. 

 2) Przedłużenie ważności zezwolenia:

Wymagane dokumenty:

 

 1. wniosek (do pobrania także w Wydziale Komunikacji, ul. Gdańska 26);
 2. prawo jazdy – do wglądu;
 3. dowód osobisty – do wglądu;
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 5. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 6. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

3) Rozszerzenie zakresu zezwolenia:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (do pobrania także w Wydziale Komunikacji, ul. Gdańska 26);
 2. prawo jazdy – do wglądu;
 3. dowód osobisty – do wglądu;
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;
 5. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 6. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
 7. zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym.

 

Termin załatwienia sprawy:

do 2 dni roboczych

 

Wysokość opłaty:

50 zł.

 

Sposób wniesienia opłaty:

 1. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach, nr konta 98102018660000180200026914.
 2. możliwość dokonania opłaty kartą - prowizja 2 zł

Dowód opłaty można przesłać na adres e-mail: prawojazdy@kartuskipowiat.pl

Miejsce składania i odbierania dokumentów oraz kontakt:

Wydział Komunikacji ul. Gdańska 26, pokój nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące prawa jazdy można uzyskać pod tel. 58 694 82 00.

 

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00;

wtorek od 7.30 do 15.30;

piątek od 7.30 do 14.30.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.  w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

 Do pobrania:

 1. wniosek;

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Grzenkowicz
(2014-03-19 12:40:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Grzenkowicz
(2021-06-02 12:50:34)