Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium wykonalności, Wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000 wraz z Mapą, Karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także Wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zgodnie z wymogami formalnymi RDOŚ) na potrzeby aplikacji o środki na realizację przedsięwzięcia w formule zintegrowanej w ramach działania 3.3.1 oraz 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wytworzył:
Anna Kulesza - Karassek
Udostępnił:
Anna Kulesza-Karassek
(2016-03-09 09:41:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Kulesza-Karassek
(2016-03-09 09:53:27)